img1
#Solvers of PwC – Adriana Heráková
Od štúdia obchodného manažmentu až po prácu v technologickom konzultingu. Svoje skúsenosti naberala už počas štúdia v Lisabone. Neskôr sa rozhodla vrátiť späť na Slovensko a venovať sa biznis analytike. V súčastnosti pracuje ako senior konzultant v Advanced Technology Solutions tíme. Zoznámte sa, Adriana Heráková, IT biznis analytik PwC. 
Pracuješ ako IT biznis analytik. Vždy si sa chcela uberať týmto smerom?

Skôr nie. Počas štúdia som vlastne ešte ani o tejto špecifickej pozícii nevedela. Zamerala som sa skôr na biznisovú a finančnú stránku, či už počas štúdia alebo aj počas prvej pracovnej skúsenosti. Avšak práve tá mi priniesla viac rozhľadu a zistenie, že pozícia biznis analytika je extrémne zaujímavá a prínosná.

Ako si sa dostala do PwC?

V Lisabone, kde som žila a pracovala, som sledovala stránku Slováci v zahraničí. Tu som natrafila na rôzne kontakty a pracovné ponuky, aj od PwC, kde už pracovalo niekoľko mojich známych. Vždy sa mi páčilo, ako rozprávali o projektoch, na ktorých pracovali. Povedala som si, že by som to mohla skúsiť aj ja. Vrátila som sa na Slovensko a dostala som sa do tímu Regulatory & Strategy a potom do Advanced Technology Solutions tímu. Nakoniec som našla perfektnú kombináciu práce, ktorá ma baví, a tímu, kde pracujem ako IT biznis analytik.
Čo konkrétne robí IT biznis analytik v PwC?

Naša práca je veľmi kreatívna a vždy sa mení. Vždy to závisí od klienta a konkrétnych požiadaviek v rámci zamerania projektu. Vo všeobecnosti biznis analytik komunikuje s klientom a zbiera konkrétne požiadavky a predstavy, ako by mal vyzerať a fungovať výsledok projektu. A tieto sú následne pretransformované a posunuté na IT tím, ktorý dané požiadavky zhmotní do konkrétneho riešenia. Pôsobím ako medzistupeň medzi klientom a IT stranou. Venujeme sa taktiež aj UX dizajnu. Veľakrát treba riešenie predtým, ako bude nakódované, nakresliť, čím zisťujeme skutočnú užitočnosť a praktickú využiteľnosť daného riešenia. Čo sa týka klientely, tá je rozmanitá. Od bánk, cez medzinárodné spoločnosti, zahraničné burzy, Európsku úniu/komisiu až po rôzne zaujímavé medzinárodné firmy.   

Aj po rokoch, odkedy si prišla do zahraničia, ťa PwC ešte neprestalo baviť. Nerozmýšľala si nad zmenou?

Baví ma neustála zmena, čo sa týka projektov a klientov, a rovnako tím, resp. kolegovia v PwC. Máme kolegov, ktorí sú veľmi vzdelaní s poriadnym kúskom humoru. Takže človek sa tu nikdy nenudí. Manažéri nám nechávajú často voľnú ruku v rámci projektov, takže môžeme hľadať kreatívne riešenia a popri tom sa učiť nové veci, resp. technológie. Maximálne nás nasmerujú správnou cestou. Štýl manažmentu, tím a rôznorodosť projektov sú tri veci, ktoré ma tu stále držia. 
Bolo niečo, čo ťa prekvapilo po príchode do PwC?
Flexibilita. V predchádzajúcej práci to bola v rámci usporiadania a fungovania veľmi tradičná štruktúra. V PwC ma prekvapila najmä flexibilita a ochota kolegov.

Aké boli tvoje začiatky? Spomínaš si na svoje prvé týždne aj inak ako na plné stresu?
Prvé týždne to bol skôr šok v pozitívnom slova zmysle. Krátko po nástupe sa prišli porozprávať partneri, manažéri, ktorí boli veľmi otvorení. Každý sa so mnou prišiel podeliť o svoje skúsenosti a vôbec to nebolo strojené. Všetci sa berú ako rovnocenní. Táto otvorená štruktúra ma trocha prekvapila, no na takéto niečo som si veľmi rýchlo zvykla.

Čo ťa na tvojej práci najviac baví?
To, že príde vždy nový klient, s novým projektom alebo problémom, ktoré by rád vyriešil. Bavia ma výzvy, situácie a problematika, kde sa treba zorientovať a pochopiť dané zadanie alebo problém: kto je náš klient, čo chce a v čom sa pohybuje. Samozrejme si musím aj danú tému naštudovať. Je to vždy niečo nové, vždy je to výzva, no zároveň sa pritom veľa naučíš.

Neustále študovanie a aj neskôr samotná práca musia byť veľakrát veľmi časovo náročné. Je podľa teba takáto práca na úkor súkromia alebo dokážete skĺbiť pracovný a súkromný život?
Myslím si, že sa to dá balansovať. Za tento rok boli dni, keď som nemala čas na nič iné okrem práce. No je to dobré v tom, že aj tieto dni prehrmia a prídu dni, keď si môžem vydýchnuť. Človek sa učí aj nastaviť si svoje hranice a nejsť do úplného vyčerpania. Sú skrátka intenzívne aj menej intenzívne obdobia.

Je projekt, na ktorý si hrdá? Prípadne taký, ktorý bol pre teba najzaujímavejší?
Na každý projekt som hrdá. Jeden z posledných, na ktorých som pracovala, môže slúžiť ako dobrý príklad. Klientom bola Európska komisia a vybrané lokálne municipality, ktoré potrebovali pomôcť v rámci UX dizajnu a prípravy platformy na odhad rizík a predchádzanie škodám. Síce som mala skúsenosti s UX dizajnom, no nikdy som nebola zodpovedná za dodanie projektu takej škály. Opäť to bola výzva a zo začiatku to bol pre mňa určite stres. Nakoniec sme však prišli s riešením a praktickým dizajnom platformy, ktoré veľmi pozitívne ohodnotil aj klient. 

Poradenské firmy ako PwC sa veľakrát spájajú s tradičným finančným biznisom ako audit a dane. Ako je možné, že sa tu zaoberáš práve technológiami?
Sú tu tradičné odvetvia, no posledné roky idú do popredia aj v rámci PwC práve odvetvia, akými sú IT, stratégie a AI. Myslím, že je to aj tým, že trh je na ne viac pripravený a firmy hľadajú nové spôsoby, ako sa rozvíjať. Zisťujú, že IT im môže ušetriť zdroje, keď sa im zoptimalizujú procesy (často je to už aj nevyhnutnosť). Samotné firmy tieto odvetvia vyžadujú a my sa na to snažíme reflektovať. Naše oddelenie Advanced Technology Solutions rapídne rastie, aj pokiaľ ide o vývojárov, ale aj projekty, kde sa využívajú low-code platformy. Stále tú budú tradičné odvetvia, no firmy sa čoraz viac snažia transformovať.

Aký je podľa teba rozdiel vo firme, ako je PwC, ktorá sa primárne zameriava na IT, a inou firmou, ktorej hlavnou náplňou sú práve technológie?
Naša výhoda je podľa mňa aj taká, že dokážeme robiť oveľa širšiu škálu vecí, procesov a projektov. Dokážeme robiť dizajn, development, stratégiu alebo aj unikátne AI riešenia a produkty šité na mieru klientom a ich prostrediu. PwC má širokú škálu odborníkov s rôznymi znalosťami a praktickými skúsenosťami.

Ako prebieha tvoj bežný deň?
Pracovné ráno sa začína väčšinou stand-upom, kde sa rozprávame o tom, na čom v ten deň budeme pracovať, resp. si zdieľame progres v rámci našich zadaní. Potom záleží na daných stretnutiach, ktoré mám v ten deň. A, samozrejme, vždy aj na prioritách. Vo väčšine prípadov je teda môj deň mix stretnutí a aktívnej práce na projektoch. 

Je nejaký cieľ, ktorý by si v blízkom čase chcela dosiahnuť?
Priznám sa, že nemám konkrétne a jednotlivé ciele. No viem, akým smerom sa asi chcem uberať. V pracovnej sfére som sa vždy skôr sústredila na to, čo mám pred sebou, a na požiadavky klienta. Cieľom je svoju prácu robiť dobre a potom si to asi prirodzene aj každý všimne.

Bude v tvojom živote moment, keď si povieš „zvládla som to“?
Mala som takéto momenty, najmä počas študentského života a skúškových období. Určite takéto momenty prídu v menšej alebo väčšej miere. 

Ako sa vyrovnávaš so stresovými situáciami?
Snažím sa potenciálny problém rozložiť na viac častí a venujem sa špecificky každej z nich, tým je pre mňa stres menší. Ak ide o nejakú situáciu, pomáha mi jednoduché zastavenie sa a zamyslenie sa nad situáciou v širšom meradle. Taktiež mi veľmi pomáha šport alebo joga.

Veľa mladých dnes túži po úspešnej kariére. Čo by si im poradila?
Poradila by som im, aby sa zamerali na kariérne odvetvie, ktoré ich inšpiruje a motivuje sa ďalej rozvíjať, a v ňom sa ďalej vzdelávať aj samostatne. Takisto aby sa snažili robiť každé zadanie najlepšie, ako vedia, a určite sa ocenenie a úspech dostavia.